Публичний договір (оферта)
 1. Загальні положення
 2. Терміни, що використовуються в цьому договорі
 3. Предмет договору
 4. Умови та порядок реєстрації доменного імені
 5. Порядок надання та обліку наданих послуг
 6. Вартість послуг та порядок розрахунків
 7. Права та обов'язки сторін
 8. Відповідальність сторін
 9. Порядок розгляду претензій та суперечок
 10. Форс мажор
 11. Строк дії та порядок розірвання договору


Послуги веб-студії та школи дизайну:

Створення сайту
Створення лендінгу
Створення інтернет-магазину
Дизайн сайту
Навчання веб-дизайну

Загальні положення

1. Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб'єкта господарської діяльності ФОП Акімова НІ (надалі іменованого «Виконавець») та містить усі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України).

2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття наведених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка таким чином робить акцепт цієї оферти, стає Замовником.

3. Цей Договір може бути укладений одним із таких способів:

а) Шляхом його підписання уповноваженими представниками Замовника та Виконавця;

б) Шляхом реєстрації Замовника на web-сервері Виконавця за адресою https://www.web-factory.pro та https://www.web-factory.pro/design-dchool (далі – «сайт Виконавця») відповідно до Інструкцій, опублікованих на веб-сайті Виконавця (далі – «Інструкції Виконавця» »), присвоєння номера Договору (у разі, якщо клієнту не надано номер договору, номером договору виступає облікове ім'я клієнта — далі «логін») та подальшої оплати Замовником рахунку, виставленого за допомогою web-інтерфейсу Виконавця, з дотриманням усіх умов, зазначених у Договор. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації під час реєстрації.

4. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків. , а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому разі договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі ФОП Акімова НІ з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


Терміни, що використовуються в цьому договорі:

Сервер - програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Веб-сайт - сервер, що приймає запити від клієнтів, і видає їм відповіді, зазвичай у вигляді сторінок з гіпертекстової розмітки (html), сторінок даних, зображень, файлів, медіа-потоків та інших даних.

Веб-хостинг (віртуальний веб-сервер) — послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів замовника на сервері виконавця, який постійно підключений до мережі Інтернет.

IP-адреса — унікальний ідентифікатор, адреса пристрою, зазвичай комп'ютера, підключеного до локальної мережі або мережі інтернет, що використовується в мережевому протоколі, що маршрутизується (Internet Protocol) сімейства TCP/IP.

SSH-доступ — протокол, що дозволяє отримати доступ безпосередньо на сервер з обліковими даними користувача для віддаленого керування операційною системою, зокрема файлами та папками.

Доменне ім'я — це символьне ім'я, яке служить для ідентифікації областей (зон) — гілок ієрархічного простору імен мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів мережі Інтернет та розміщених на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) у зручній для людини формі.

Сервери імен DNS (Name server) — розподілена система перетворення доменного імені (ім'я комп'ютера або іншого мережного пристрою)
Web Factory ©. E-mail: webfactory.des@gmail.com.
Всі права захищені. Будь-яке копіювання без дозволу авторів є незаконним.
Публічний договір. Умови повернення.
Політика конфиденційності.